Thầy Nguyễn Đức Mỹ

Giáo viên IELTS - thầy Nguyễn Đức Mỹ

Thầy Nguyễn Đức Mỹ

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB-VNU)

Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (UEB-VNU) với chuyên ngành Kinh tế Học, thầy Nguyễn Đức Mỹ là giảng viên IELTS với hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy của Clever Academy. Thầy Đức Mỹ đã rất xuất sắc đạt IELTS 8.5 (trong đó kỹ năng Listening & Reading đạt điểm tuyệt đối 9.0), và thầy hiện đang giảng dạy IELTS tại Clever Academy Hà Nội.

tab-2Giới thiệu chi tiết

Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (UEB-VNU) với chuyên ngành Kinh tế Học, thầy Nguyễn Đức Mỹ là giảng viên IELTS với hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy của Clever Academy. Thầy Đức Mỹ đã rất xuất sắc đạt IELTS 8.5 (trong đó kỹ năng Listening & Reading đạt điểm tuyệt đối 9.0), và thầy hiện đang giảng dạy IELTS tại Clever Academy Hà Nội.

Thầy Đức Mỹ là một người rất yêu thích công việc giảng dạy và tương tác bằng ngôn ngữ với học sinh nói riêng và mọi người nói chung. Hãy đăng ký học IELTS tại Clever Academy Hà Nội ngay hôm nay để thầy Mỹ và Clever Academy đồng hành cùng chặng đường “cày” IELTS với bạn nhé!