Giáo trình GMAT Focus Edition 2023 – Cách luyện thi mới nhất

Đăng ký tư vấn  Khóa học bạn đang quan tâm

  Clever JuniorTOEICTOEFLIELTSSATACTSSATGREGMATKhác

  Đăng ký học tại Campus (Cơ sở) nào?

  Hà Nội Campus (Tầng 3, Toà nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội)Saigon Campus (Phòng 1681, Lầu 16, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

  Thông tin khác cần tư vấn  captcha

  Tin đọc nhiều

  Giáo trình GMAT Focus Edition 2023 – Cách luyện thi mới nhất

  18 Tháng Chín 2023

  Giáo trình GMAT Focus Edition 2023 – Cách luyện thi mới nhất

  Phiên bản mới của GMAT, được gọi là GMAT Focus Edition, bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 năm 2023, trong khi việc đăng ký đã bắt đầu (từ ngày 29 tháng 8 năm 2023). Việc duyệt qua bài kiểm tra có thể gặp khó khăn nếu bạn không hiểu rõ về cấu trúc và nội dung của nó.

  Bài viết này sẽ đi sâu vào chi tiết cụ thể của Giáo trình GMAT Focus Edition, cung cấp cho bạn sự hiểu biết rõ ràng về những gì cần học và cách thực hiện. Bằng cách làm quen với giáo trình này, bạn sẽ được trang bị đầy đủ để vượt qua kỳ thi GMAT Focus và thực hiện bước tiếp theo hướng tới sự nghiệp kinh doanh trong tương lai của mình.

  Giáo trình GMAT Focus Edition 2023

  Giáo trình trọng tâm của GMAT bao gồm ba phần chính: Verbal Reasoning (23 câu hỏi), Quantitative Reasoning (21 câu hỏi) và Data Insights (20 câu hỏi), với thời lượng 45 phút cho mỗi phần:

  Dưới đây là tóm tắt của từng phần:

  1) Verbal Reasoning: Bao gồm 23 câu hỏi trắc nghiệm về Đọc hiểu và Lý luận phản biện (Reading Comprehension and Critical Reasoning)

  Cập nhật: Phần Verbal không còn chứa các câu hỏi Sentence Correction nữa.

  2) Quantitative Reasoning: Bao gồm 21 câu hỏi trắc nghiệm về Giải quyết vấn đề (Problem-solving)

  Cập nhật: Phần Quant không còn chứa các câu hỏi về Data Sufficiency nữa.

  3) Data Insights (Mới): Phần này có 20 câu hỏi có thể là Câu hỏi về Tính đầy đủ của dữ liệu, Phân tích hai phần, Lý luận đa nguồn, Giải thích đồ họa và Phân tích bảng (Data Sufficiency, Two-part analysis, Multi-source reasoning, Graphic interpretation, and Table analysis questions).

  Dưới đây là Tóm tắt nhanh về Giáo trình Phiên bản Focus của GMAT:

  Phần Số lượng câu hỏi Loại câu hỏi Thời lượng
  Verbal Reasoning 23 Reading Comprehension,

  Critical Reasoning

  45 phút
  Quantitative Reasoning 21 Problem Solving,

  Algebra and Arithmetic

  45 phút
  Data Insights 20 Data Sufficiency,

  Multi-source Reasoning,

  Table Analysis,

  Graphics Interpretation,

  Two-Part Analysis

  45 phút

  Bây giờ chúng ta hãy xem xét chi tiết từng phần:

  1) Phần Verbal Reasoning

  Phần Verbal Reasoning đánh giá khả năng đọc, hiểu đoạn văn và đánh giá lập luận của thí sinh.

  “Ở phần Verbal Reasoning, thí sinh có 45 phút để trả lời 23 câu hỏi.”

  Các câu hỏi trong phần này chủ yếu thuộc hai loại: Lý luận phản biện (CR) và Đọc hiểu (RC).

  (I) Lý luận phản biện – Critical Reasoning (CR)

  Các câu hỏi CR đánh giá khả năng của bạn trong việc xây dựng và phân tích các lập luận cũng như phát triển hoặc đánh giá các kế hoạch hành động. Dựa trên những đoạn văn ngắn, thường dưới 100 từ, những câu hỏi này yêu cầu bạn chọn một câu trả lời củng cố, làm suy yếu hoặc đánh giá một lập luận. Không cần kiến thức chuyên ngành.

  Kỹ năng được kiểm tra trong GMAT CR

  Các kỹ năng liên quan đến lý luận được kiểm tra bởi GMAT Critical Reasoning được chia thành bốn loại – Phân tích (Analysis), Xây dựng (Construction), Phê bình (Critique) và Lập kế hoạch (Plan).

  Kỹ năng được kiểm tra trong GMAT CR

  1) Phân tích (Analysis)

  Ở đây chúng ta cần phân tích một lập luận. Điều này liên quan đến việc hiểu được lý luận/cấu trúc logic của lập luận và mối quan hệ giữa các phần khác nhau của lập luận.

  2) Xây dựng (Construction)

  Ở đây, chúng ta được kiểm tra khả năng xây dựng những lập luận vững chắc. Ví dụ: tìm những gì có thể được kết luận/suy luận một cách hợp lý hoặc tìm những thông tin mới cần thiết để lập luận là đúng.

  3) Phê bình (Critique)

  Ở đây, chúng ta được kiểm tra khả năng đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các lập luận, xác định cách củng cố hoặc làm suy yếu các lập luận, xác định sai sót trong một lập luận, v.v. Nói cách khác, chúng ta đang phê phán một lập luận nhất định.

  4) Kế hoạch (Plan)

  Các câu hỏi về kế hoạch kiểm tra khả năng xây dựng và phê bình các lập luận liên quan đến kế hoạch hành động của chúng ta. Ví dụ: một câu hỏi có thể yêu cầu chúng ta tìm ra lỗ hổng trong một kế hoạch hoặc có thể là giả định cơ bản để một kế hoạch có thể thành công. Các câu hỏi lập kế hoạch, từ quan điểm khái niệm, là các câu hỏi mang tính xây dựng hoặc các câu hỏi phê bình.

  Những câu hỏi ví dụ

  Dưới đây là một số câu hỏi mẫu để kiểm tra các kỹ năng khác nhau:

  (II) Đọc hiểu – Reading Comprehension (RC)

  Các câu hỏi Đọc hiểu đánh giá khả năng diễn giải văn bản của bạn, hiểu mối liên hệ hợp lý giữa các điểm chính, rút ra suy luận và hiểu sự phát triển của các ý tưởng định lượng.

  Bài thi chủ yếu tập trung vào các kỹ năng đọc sau: xác định ý chính và ý phụ, rút ra suy luận, áp dụng thông tin, hiểu cấu trúc logic và phân tích văn phong.

  Kỹ năng được kiểm tra trong GMAT RC

  Các kỹ năng đo lường trong phần Đọc hiểu GMAT được kiểm tra thông qua các loại câu hỏi nhất định. Chúng ta có thể chia các loại câu hỏi này thành các loại lớn và loại nhỏ sau:

  1. Các dạng câu hỏi chính
   • Main point
   • Detail/Supporting idea
   • Inference
  2. Các dạng câu hỏi phụ
   • Function
   • Application
   • Style and Tone

  Dưới đây là các kỹ năng được kiểm tra qua từng loại câu hỏi này:

  Câu hỏi ví dụ của phần RC

  GMAT Reading Comprehension Practice Question – Main Point

  There are two theories that have been used to explain ancient and modern tragedy. Neither quite explains the complexity of the tragic process or the tragic hero, but each explains important elements of tragedy, and, because their conclusions are contradictory, they represent extreme views.

  The first theory states that all tragedy exhibits the workings of external fate. Of course, the overwhelming majority of tragedies do leave us with a sense of the supremacy of impersonal power and of the limitation of human effort. But this theory of tragedy is an oversimplification, primarily because it confuses the tragic condition with the tragic process: the theory does not acknowledge that fate, in a tragedy, normally becomes external to the hero only after the tragic process has been set in motion. Fate, as conceived in ancient Greek tragedy, is the internal balancing condition of life. It appears as external only after it has been violated, just as justice is an internal quality of an honest person, but the external antagonist of the criminal. Secondarily, this theory of tragedy does not distinguish tragedy from irony. Irony does not need an exceptional central figure: as a rule, the more ignoble the hero the sharper the irony, when irony alone is the objective. It is heroism that creates the splendor and exhilaration that is unique to tragedy. The tragic hero normally has an extraordinary, often a nearly divine, destiny almost within grasp, and the glory of that original destiny never quite fades out of the tragedy.

  The second theory of tragedy states that the act that sets the tragic process in motion must be primarily a violation of moral law, whether human or divine; in short, that the tragic hero must have a flaw that has an essential connection with sin. Again it is true that the great majority of tragic heroes do possess hubris, or a proud and passionate mind that seems to make the hero’s downfall morally explicable. But such hubris is only the precipitating agent of catastrophe, just as in comedy the cause of the happy ending is usually some act of humility, often performed by a noble character who is meanly disguised.

  The primary purpose of the passage is to:
  A. compare and criticize two theories of tragedy
  B. develop a new theory of tragedy
  C. summarize the thematic content of tragedy
  D. reject one theory of tragedy and offer another theory in its place
  E. distinguish between tragedy and irony

  2) Phần Quantitative Reasoning

  Phần Định lượng của GMAT Focus Edition đánh giá sự hiểu biết của bạn về các nguyên tắc cơ bản của đại số và số học cũng như khả năng áp dụng kiến thức này vào các tình huống giải quyết vấn đề.

  Có hai cập nhật lớn trong Phần Quant của phiên bản GMAT Focus Edition:

  • Các câu hỏi hình học đã được loại bỏ khỏi phần Quant.
   Các câu hỏi về Data Sufficiency đã bị xóa khỏi phần Quant và giờ đây sẽ được hỏi trong phần Data Insights.

  “Ở phần Quant, thí sinh có 45 phút để trả lời 21 câu hỏi giải quyết vấn đề/Problem-solving”.

  Đây là giáo trình GMAT Focus Quant (Câu hỏi giải quyết vấn đề/Problem-solving):

  Arithmetic Algebra
  Multiples and Factors Monomials, polynomials
  Number Properties Functions
  Fractions Exponents
  Decimals Quadratic equations
  Percentage Inequalities and basic statistics
  Power and Roots Algebraic expressions and equations
  Average Permutation and combination
  Probability Progressions
  Set Theory
  Mixtures and allegations
  Ratio and proportion
  Descriptive Statistics
  Pipes, cisterns, and work time
  Speed, time, distance
  Simple and Compounded Interest

  Hãy nhớ rằng, GMAT không phải là để ghi nhớ các công thức; đó là về việc hiểu các khái niệm và áp dụng chúng. Mặc dù cần phải nhớ một số công thức nhất định nhưng việc hiểu lý do tại sao chúng hoạt động và khi nào nên sử dụng chúng là điều quan trọng hơn. Đảm bảo dành đủ thời gian cho từng khái niệm để nắm bắt hoàn toàn nó trước khi chuyển sang khái niệm tiếp theo.

  Chúng tôi khuyên bạn nên ôn luyện phần Quant & Verbal trước phần Data Insights vì các câu hỏi về Data Insights yêu cầu sử dụng các khái niệm toán học và verbal.

  3) Phần Data Insights (Mới)

  Phần Data Insights không phải là phần bổ sung; nó là một phần không thể thiếu của kỳ thi. Việc đưa vào phần này phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của kiến thức và phân tích dữ liệu trong thế giới kinh doanh. Phần này có trọng số ngang nhau trong tổng điểm GMAT.

  Phần Data Insights mới của kỳ thi GMAT tập trung vào việc đánh giá khả năng của thí sinh trong việc phân tích dữ liệu phức tạp và rút ra những hiểu biết có ý nghĩa. Phần này đánh giá các kỹ năng phân tích dữ liệu, Verbal Reasoning và toán học, những kỹ năng cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt trong bối cảnh quản lý kinh doanh.

  “Trong phần Data Insights, thí sinh có 45 phút để trả lời 20 câu hỏi. Có sẵn máy tính trên màn hình cho phần này.”

  Nó bao gồm 5 loại câu hỏi:

  Data Sufficiency:

  Các câu hỏi về Data Sufficiency đánh giá khả năng xác định liệu dữ liệu đã cho có đủ để giải quyết một vấn đề cụ thể hay không. Thí sinh phải đánh giá thông tin được cung cấp và quyết định xem thông tin đó có đủ để đưa ra câu trả lời dứt khoát hay không.

  Graphics Interpretation:

  Người làm bài kiểm tra được trình bày với các biểu diễn đồ họa như biểu đồ hoặc đồ thị. Họ phải phân tích và giải thích trực quan hóa dữ liệu để trả lời các câu hỏi về xu hướng, mô hình hoặc mối quan hệ được mô tả trong đồ họa.

  Table Analysis:

  Thí sinh cần diễn giải và phân tích dữ liệu được trình bày trong các bảng ở dạng câu hỏi này. Các câu hỏi có thể liên quan đến việc sắp xếp dữ liệu, xác định xu hướng hoặc so sánh dựa trên thông tin được cung cấp.

  Two-Part Analysis:

  Loại câu hỏi này yêu cầu người làm bài phải giải các bài toán có nhiều bước hoặc phải cân nhắc. Nó đánh giá khả năng phân tích một tình huống, áp dụng các khái niệm liên quan và đi đến câu trả lời đúng bằng cách xem xét các yếu tố khác nhau.

  Multi-Source Reasoning:

  Loại câu hỏi này yêu cầu người làm bài kiểm tra phân tích thông tin từ nhiều nguồn, bao gồm dữ liệu đồ họa, số và văn bản. Nó đánh giá khả năng xác định mối quan hệ giữa các phần thông tin khác nhau và đưa ra kết luận dựa trên chúng.

  Các kỹ năng được kiểm tra trong phần Data Insights:

  Phần Data Insights của GMAT kiểm tra nhiều kỹ năng khác nhau:

  1. Diễn giải và phân tích dữ liệu (Data Interpretation and Analysis): Nó kiểm tra khả năng hiểu, diễn giải và phân tích thông tin phức tạp từ nhiều nguồn khác nhau của bạn.

  2. Tổng hợp thông tin (Information Synthesis): Kỹ năng này đánh giá khả năng kết hợp các điểm dữ liệu khác nhau của bạn để tạo ra một bức tranh toàn diện và xác định chiến lược giải quyết vấn đề tốt nhất.

  3. Lý luận phân tích (Analytical Reasoning): Lý luận phân tích kiểm tra khả năng xem xét kỹ lưỡng thông tin và lập luận của bạn và rút ra kết luận hợp lý từ dữ liệu.

  4. Lý luận định lượng (Quantitative Reasoning): Mặc dù thiếu các phép tính phức tạp nhưng lý luận định lượng là chìa khóa, đặc biệt để hiểu và áp dụng các khía cạnh định lượng của dữ liệu.

  5. Tư duy phản biện (Critical Thinking): Điều này được đánh giá thông qua các câu hỏi yêu cầu bạn đánh giá các lập luận hoặc tuyên bố dựa trên dữ liệu được trình bày, kiểm tra khả năng đánh giá thông tin một cách phản biện và đưa ra các đánh giá hợp lý.

  6. Ra quyết định (Decision Making): Kỹ năng này được kiểm tra thông qua việc áp dụng tất cả các kỹ năng trên để đưa ra quyết định hoặc lựa chọn sáng suốt trong bối cảnh phức tạp, giàu dữ liệu.

  7. Hiểu (Comprehension): Kỹ năng này rất quan trọng để kết hợp dữ liệu văn bản và hình ảnh một cách hiệu quả.

  Những kỹ năng này rất quan trọng không chỉ đối với GMAT mà còn trong các lĩnh vực mà việc giải thích và phân tích dữ liệu đóng vai trò quan trọng.

  Cách học phiên bản GMAT Focus Edition

  Theo GMAC, GMAT Focus Edition mới nhằm mục đích đánh giá các kỹ năng “lý luận phản biện và hiểu biết dữ liệu bậc cao” tốt hơn, rất quan trọng cho thế giới kinh doanh ngày mai. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì về mặt thực tế?

  Nguồn: e-GMAT

  Trên thực tế, 4 thay đổi chính trong các yêu cầu nghiên cứu tác động của phiên bản Focus:

  • Thay thế phần Integrated Reasoning bằng Data Insights, hiện chiếm 1/3 số bài thi và đóng góp bằng nhau vào tổng điểm.
  • Các câu hỏi Sentence Correction (SC) được loại bỏ khỏi phần Verbal.
  • Các câu hỏi hình học được loại bỏ khỏi phần Quant.
  • Phần Đánh giá Viết Phân tích – AWA (bài luận) bị loại bỏ.

  Mặc dù Phiên bản Focus yêu cầu một số điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị nhưng phần lớn tài liệu cốt lõi, chẳng hạn như Quant và Verbal, vẫn nhất quán với GMAT tiêu chuẩn (phiên bản cũ). Phần Data Insights mới bao gồm các loại câu hỏi từ Lý luận tích hợp (Integrated Reasoning) và người làm bài kiểm tra vẫn cần nắm vững cách giải quyết vấn đề (Problem-solving), Data Sufficiency, Lý luận phản biện (Critical Reasoning) và Reading Comprehension.

  Tóm lại, để vượt trội trong GMAT Focus, bạn sẽ cần những kỹ năng vững vàng về lý luận định lượng, đọc hiểu, lý luận phân tích và phân tích dữ liệu, tương tự như những kỹ năng cần thiết cho GMAT tiêu chuẩn (cũ). Mặc dù nội dung nghiên cứu của bạn có thể khác nhau ở một số khía cạnh nhất định, nhưng phương pháp luyện thi GMAT của bạn phần lớn sẽ không thay đổi.

  Kết luận – Giáo trình GMAT Focus Edition

  Việc điều hướng GMAT Focus Edition ban đầu có vẻ khó khăn, nhưng hiểu được cấu trúc và nội dung của nó là bước đầu tiên để làm chủ kỳ thi. Bài viết này đã cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về giáo trình GMAT Focus Edition, nêu bật những thay đổi chính trong các loại câu hỏi và phần.

  Với những tài liệu chuẩn bị phù hợp và một kế hoạch học tập vững chắc, việc đạt được điểm số cạnh tranh là điều hoàn toàn trong tầm tay.


  Câu hỏi thường gặp – Giáo trình GMAT Focus Edition

  1. Những thay đổi chính trong Giáo trình GMAT Focus Edition là gì?

  Có 4 thay đổi chính trong Giáo trình của Phiên bản Focus:

  • Thay thế phần Integrated Reasoning bằng Data Insights, hiện chiếm 1/3 số bài thi và đóng góp bằng nhau vào tổng điểm.
  • Các câu hỏi Sentence Correction được loại bỏ khỏi phần Verbal.
  • Các câu hỏi hình học được loại bỏ khỏi phần Quant.
  • Phần Đánh giá Viết Phân tích – AWA (bài luận) bị loại bỏ.

  2. Các phần trong bài thi GMAT Focus Edition là gì?

  Phiên bản Focus của GMAT sẽ kiểm tra bạn ở ba phần:

  • Verbal – 45 phút để trả lời 23 câu hỏi
  • Quant – 45 phút trả lời 21 câu hỏi
  • Data Insights – 45 phút để trả lời 20 câu hỏi

  3. Thời gian thi của GMAT Focus Edition là trong bao lâu?

  Thời gian thi của phiên bản GMAT Focus Edition là trong 2 giờ 15 phút.

  4. Official Guide (OG) mới nhất có thể lấy ở đâu?

  Bạn có thể đăng ký thông tin và tải về tại đây: https://www.vietdemy.vn/course/gmat-official-guide.


  Nguồn: GMAT Focus Study Plan || Kickstart your GMAT Focus Edition Preparation (e-gmat.com)

  Bạn đã sẵn sàng để ôn luyện GMAT chưa? Rèn luyện những kỹ năng của bạn bằng những mẹo sau:

  Xem thông tin chi tiết về khóa luyện thi GMAT tại Clever Academy sử dụng giáo trình độc quyền từ Tập đoàn Kaplan cùng các giảng viên hàng đầu thế giới, cũng như khoá luyện thi GMAT trực tuyến, học 24/7 tại bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào trên nền tảng giáo dục số Vietdemy của chúng tôi.

  Bạn cần tư vấn du học bậc Sau Đại học sử dụng GMAT hoặc GRE? Thông qua VNIS Education – đơn vị tư vấn du học của Clever Academy, chúng tôi hỗ trợ tư vấn du học bậc Sau Đại học cho bạn! Vui lòng điền thông tin đăng ký tư vấn tại đây.

  GMAT Focus Edition – Phiên bản GMAT mới – Clever Academy®


  Đăng ký tư vấn   Khóa học bạn đang quan tâm

   Clever JuniorTOEICTOEFLIELTSSATACTSSATGREGMATKhác

   Đăng ký học tại Campus (Cơ sở) nào?

   Hà Nội Campus (Tầng 3, Toà nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội)Saigon Campus (Phòng 1681, Lầu 16, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

   Thông tin khác cần tư vấn   captcha

   Tin đọc nhiều