Cô Đinh Thủy Tiên

Cô Đinh Thủy Tiên

Cô Đinh Thủy Tiên

Cô Đinh Thủy Tiên là Thạc sỹ ngành Khoa học Thống kê tại Georgia Institute of Technology và tấm bằng Cử nhân Toán học tại ĐH New Orleans, Hoa Kỳ, và cô đã từng đạt GRE 328/340 từ năm 2017. Hiện nay, cô Thủy Tiên đang công tác trong lĩnh vực Đánh giá Rủi ro […]

tab-2Giới thiệu chi tiết

Cô Đinh Thủy Tiên là Thạc sỹ ngành Khoa học Thống kê tại Georgia Institute of Technology và tấm bằng Cử nhân Toán học tại ĐH New Orleans, Hoa Kỳ, và cô đã từng đạt GRE 328/340 từ năm 2017.

Hiện nay, cô Thủy Tiên đang công tác trong lĩnh vực Đánh giá Rủi ro trong khối Ngân hàng. Trước đó, cô đã từng là Data Scientist tại NCR Corporation (Atlanta, Hoa Kỳ), giảng dạy về Khoa học Dữ liệu tại Việt Nam, cũng như có rất nhiều kinh nghiệm về các công cụ xác suất thống kê và trực quan hóa dữ liệu (bao gồm ML, NLTK, Power BI, Tableau, Databricks, Azure), lập trình (Python, R, SPL, Scala, PySpark).

Cô Thủy Tiên đã sẵn sàng chào đón các học viên GRE tại Clever Academy và các bộ môn về Data trên nền tảng Vietdemy. Hãy bắt đầu ngay hôm nay để bắt đầu hành trình học của mình nhé.