Thầy Lê Minh Hồng Đức

Thầy Lê Minh Hồng Đức - SAT, SSAT, ACT, TOEFL

Thầy Lê Minh Hồng Đức

Trường Đại học Quốc tế TP.Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh, từng đạt Giải Nhì Kỳ thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia môn Tiếng Anh năm 2015, TOEFL iBT 110/120, SAT 2200/2400 và từng là Học sinh của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong với điểm số rất cao, thầy Lê Minh Hồng Đức hiện đang là một trong những giảng viên ưu tú phụ trách các môn học SAT, SSAT, TOEFL, IELTS tại Clever Academy TP.Hồ Chí Minh.

tab-2Giới thiệu chi tiết

Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh, từng đạt Giải Nhì Kỳ thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia môn Tiếng Anh năm 2015, TOEFL iBT 110/120, SAT 2200/2400 và từng là Học sinh của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong với điểm số rất cao, thầy Lê Minh Hồng Đức hiện đang là một trong những giảng viên ưu tú phụ trách các môn học SAT, SSAT, ACT, TOEFL tại Clever Academy TP.Hồ Chí Minh. Ngoài công việc giảng dạy, thầy hiện đang công tác tại Hội Đồng Anh TP.Hồ Chí Minh.

Thầy Đức đã giảng dạy cho rất nhiều học sinh và giúp các em nâng điểm của mình lên cao hơn tại Clever Academy như:

  • Thiên Phúc: 610/800 (SAT Verbal)
  • Vincent Lê: 720/800 (SAT Verbal)
  • Duy Khang: 93/110 (TOEFL iBT)
  • Minh Duy: 730/800 (SSAT Reading) và 680/800 (SAT Verbal)