Thầy Lê Nam Anh

Thầy Lê Nam Anh

Thầy Lê Nam Anh

Đại học Maastricht (The Netherlands)

Thầy Nam Anh là Thạc sỹ ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Maastricht (The Netherlands) với Học bổng 100%, và đã từng đạt GMAT 730 từ năm 2019. Hiện nay, thầy Nam Anh cũng đang công tác trong lĩnh vực Blockchain tại một công ty tại Hà Nội. Thầy cũng đang giảng dạy […]

tab-2Giới thiệu chi tiết

Thầy Nam Anh là Thạc sỹ ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Maastricht (The Netherlands) với Học bổng 100%, và đã từng đạt GMAT 730 từ năm 2019.

Hiện nay, thầy Nam Anh cũng đang công tác trong lĩnh vực Blockchain tại một công ty tại Hà Nội. Thầy cũng đang giảng dạy các khoá học trên nền tảng Vietdemy do Clever Academy phát triển, vận hành – https://www.vietdemy.vn/instructor/le-nam-anh.

Thầy Nam Anh đã sẵn sàng chào đón các học viên GMAT (phần Verbal) tại Clever Academy Hà Nội. Hãy đăng ký với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu hành trình học GMAT của mình nhé.