Cô Tôn Nữ Hoàng Uyên

Giảng viên GMAT - Cô Tôn Nữ Hoàng Uyên

Cô Tôn Nữ Hoàng Uyên

Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ngành Quản trị Kinh doanh (học bổng 100% trong 4 năm) với GMAT 750 (Q50, V41) và IELTS 8.0, cô Hoàng Uyên là giảng viên GMAT ưu tú của Clever Academy tại TP. Hồ Chí Minh. Cô Uyên rất mong […]

tab-2Giới thiệu chi tiết

Tốt nghiệp Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ngành Quản trị Kinh doanh (học bổng 100% trong 4 năm) với GMAT 750 (Q50, V41) và IELTS 8.0, cô Hoàng Uyên là giảng viên GMAT ưu tú của Clever Academy tại TP. Hồ Chí Minh.

Cô Uyên rất mong và đón chờ các bạn học viên tham dự lớp GMAT của cô Uyên tại Clever Academy – các lớp học tại trung tâm và kể cả trực tuyến.

Hãy đăng ký với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu hành trình học GMAT của mình nhé.

Giáo viên GMAT - Cô Tôn Nữ Hoàng Uyên