Thầy Phạm Quang Hưng

Giảng viên GMAT - Thầy Phạm Quang Hưng

Thầy Phạm Quang Hưng

Đại học Ngoại thương Hà Nội

Với điểm GMAT 750/800, thầy Phạm Quang Hưng là giảng viên GMAT với ‘profile khủng’ nhất của Clever Academy Hà Nội.

tab-2Giới thiệu chi tiết

Với điểm GMAT 750/800, thầy Phạm Quang Hưng là giảng viên GMAT với ‘profile khủng’ nhất của Clever Academy Hà Nội. Thầy Hưng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội chuyên ngành Tài chính Quốc tế; và thầy đã có nhiều bài nghiên cứu về tài chính được công bố. Thầy Hưng từng làm việc tại các ‘Big 4’ như Deloitte, PwC Việt Nam. Thầy Hưng cũng có chứng chỉ IELTS 7.5, FRM Part 1 và luôn sẵn lòng hướng dẫn cho sinh viên của Clever Academy đạt điểm GMAT cao nhất!

Tìm hiểu thêm về Khóa học GMAT của Clever Academy tại đây – https://cleveracademy.vn/courses/gmat/